درباره‌ی ما

شهر تهران بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان، صدها گالری و نگارخانه را در خود جای داده‌است. از گالری سیحون که قدیمی‌ترین گالری تهران است و قدمت آن به سال ۱۳۴۵ می‌رسد تا گالری دبلیو صفر یک که کوچک‌ترین گالری آن است و تنها به وسعت یک پنجره است. سالانه در گالری‌ها و نگارخانه‌های شهر تهران بیش از ۱۰۰۰ نمایشگاه هنری برگزار می‌شود. گالری هنری یک اتاق است که در آن هنرهای تجسمی به دلایل مختلف زیبایی‌شناسی و فرهنگی نمایش داده می‌شوند.شهر تهران بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان، صدها گالری و نگارخانه را در خود جای داده‌است. از گالری سیحون که قدیمی‌ترین گالری تهران است و قدمت آن به سال ۱۳۴۵ می‌رسد تا گالری دبلیو صفر یک که کوچک‌ترین گالری آن است و تنها به وسعت یک پنجره است. سالانه در گالری‌ها شهر تهران بیش از ۱۰۰۰ نمایشگاه هنری برگزار می‌شود.

گالری هنری یک ساختمان است که در آن هنرهای تجسمی به دلایل مختلف زیبایی‌شناسی و فرهنگی نمایش داده می‌شوند. شهر تهران بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان، صدها گالری و نگارخانه را در خود جای داده‌است. از گالری سیحون که قدیمی‌ترین گالری تهران است و قدمت آن به سال ۱۳۴۵ می‌رسد تا گالری دبلیو صفر یک که کوچک‌ترین گالری آن است و تنها به وسعت یک پنجره است. سالانه در نگارخانه‌های شهر تهران بیش از هزار نمایشگاه هنری برگزار می‌شود.

بخش‌ها و کارگردانان

شهر تهران بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان، صدها گالری و نگارخانه را در خود جای داده‌است. از گالری سیحون که قدیمی‌ترین گالری تهران است و قدمت آن به سال ۱۳۴۵ می‌رسد تا گالری دبلیو صفر یک که کوچک‌ترین گالری آن است و تنها به وسعت یک پنجره است. سالانه در گالری‌ها و نگارخانه‌های شهر تهران بیش از هزار نمایشگاه هنری برگزار می‌شود که تهران را به قطب هنریِ کشور بدل کرده‌است.

امور سرپرستی

 • آیتم لیست شماره اول
 • آیتم لیست شماره دوم
 • آیتم لیست شماره سوم
 • آیتم لیست شماره چهارم
 • آیتم لیست شماره پنجم
 • آیتم لیست شماره ششم

روابط عمومی

 • آیتم لیست شماره هفتم
 • آیتم لیست شماره هشتم
 • آیتم لیست شماره نهم
 • آیتم لیست شماره دهم
 • آیتم لیست شماره یازدهم
 • آیتم لیست شماره دوازدهم

مدیریت دولت‌ها

 • آیتم لیست شماره سیزدهم
 • آیتم لیست شماره چهاردهم
 • آیتم لیست شماره پانزدهم
 • آیتم لیست شماره شانزدهم
 • آیتم لیست شماره هفدهم
 • آیتم لیست شماره هجدهم

به ما سر بزنید

فکر کنید خانه خودتان است

تابلوی هنری شماره یک

گالری هنری یک اتاق یا ساختمان است که در آن هنرهای تجسمی به دلایل مختلف مانند زیبایی‌شناسی نمایش داده می‌شوند.

تابلوی هنری شماره دو

گالری هنری یک اتاق یا ساختمان است که در آن هنرهای تجسمی به دلایل مختلف مانند زیبایی‌شناسی نمایش داده می‌شوند.

تابلوی هنری شماره سه

گالری هنری یک اتاق یا ساختمان است که در آن هنرهای تجسمی به دلایل مختلف مانند زیبایی‌شناسی نمایش داده می‌شوند.

تابلوی هنری شماره چهار

گالری هنری یک اتاق یا ساختمان است که در آن هنرهای تجسمی به دلایل مختلف مانند زیبایی‌شناسی نمایش داده می‌شوند.

نشانی دفتر ما

تهران شهرک غرب، فاز هفتم
فرعی پنجم، خیابان درختی
۳۵۱-۳۶۱۳ (۰۲۱)

ساعات کاری ما

یک شنبه تا جمعه: ۱۰ تا ۵ بعد از ظهر
آخر هفته‌ها: ۱۲ تا ۳ بعد از ظهر
روزهای تعطیل: بسته‌ایم

در خبرنامه ثبت‌نام کنید