نمایشگاه‌ها

در حال نمایش داده شدن

قالب دیوی

“موزه هنری محل به نمایش گذاشتن تابلوهای نقاشی و سایر آثار هنرهای تجسمی است. این موزه‌ها می‌تواند شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، هنرهای تزئینی، لباس محلی، تکه‌چسبانی، چاپ دستی و عکس باشد”

اختتامیه ۲۵ بهمن ماه

قالب فلوکس پرو

“موزه هنری محل به نمایش گذاشتن تابلوهای نقاشی و سایر آثار هنرهای تجسمی است. این موزه‌ها می‌تواند شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، هنرهای تزئینی، لباس محلی، تکه‌چسبانی، چاپ دستی و عکس باشد”

اختتامیه ۱ آذر ماه

قالب انفولد

“موزه هنری محل به نمایش گذاشتن تابلوهای نقاشی و سایر آثار هنرهای تجسمی است. این موزه‌ها می‌تواند شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، هنرهای تزئینی، لباس محلی، تکه‌چسبانی، چاپ دستی و عکس باشد”

اختتامیه ۱۶ فروردین ماه

بزودی رونمایی خواهد شد

نمایشگاه‌های آینده

فلوکس پرو

هیولای وردپرس
۲۶ دی – ۱۴ بهمن

گالری هنری یک اتاق یا ساختمان است که در آن هنرهای تجسمی به دلایل مختلف زیبایی‌شناسی و فرهنگی نمایش داده می‌شوند.

انفولد

هیولای وردپرس
۱۵ دی – ۲۷ بهمن

گالری هنری اتاق یا ساختمان است که در آن هنرهای تجسمی به دلایل مختلف زیبایی‌شناسی و فرهنگی نمایش داده می‌شوند.

نمایشگاه‌های گذشته

آیتم لیست شماره اول – بهمن ۱۴۰۰

این موزه‌ها می‌تواند شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، هنرهای تزئینی، لباس محلی، تکه‌چسبانی، چاپ دستی و عکس باشد.

آیتم لیست شماره دوم – آذر ۱۳۹۹

این موزه‌ها می‌تواند شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، هنرهای تزئینی، لباس محلی، تکه‌چسبانی، چاپ دستی و عکس باشد.

آیتم لیست شماره سوم – اسفند ۱۳۹۸

این موزه‌ها می‌تواند شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، هنرهای تزئینی، لباس محلی، تکه‌چسبانی، چاپ دستی و عکس باشد.

آیتم لیست شماره چهارم – فروردین ۱۳۹۷

این موزه‌ها می‌تواند شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، هنرهای تزئینی، لباس محلی، تکه‌چسبانی، چاپ دستی و عکس باشد.

آیتم لیست شماره پنجم – خرداد ۱۳۹۶

این موزه‌ها می‌تواند شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، هنرهای تزئینی، لباس محلی، تکه‌چسبانی، چاپ دستی و عکس باشد.

آیتم لیست شماره ششم – تیر ۱۳۹۵

این موزه‌ها می‌تواند شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، هنرهای تزئینی، لباس محلی، تکه‌چسبانی، چاپ دستی و عکس باشد.

نشانی دفتر ما

تهران شهرک غرب، فاز هفتم
فرعی پنجم، خیابان درختی
۳۵۱-۳۶۱۳ (۰۲۱)

ساعات کاری ما

یک شنبه تا جمعه: ۱۰ تا ۵ بعد از ظهر
آخر هفته‌ها: ۱۲ تا ۳ بعد از ظهر
روزهای تعطیل: بسته‌ایم

در خبرنامه ثبت‌نام کنید